Testler

Öğrencilere Yönelik Eğitimler
Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi
AGTE Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri
Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
WISC-R Testi
Rorschach Testi
MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
Çocuklara Yönelik Algı, Beceri ve Kabiliyet Ölçme Testleri
Beceri ve Yetenek Testleri
Beceri ve Yetenek Testleri
Zeka Testleri
Kişilik Testleri
Frankfurter Dikkat Testi
Denver Testi

Dijital Çağda Anne Baba Olabilmek

Sinerji Koleji Öğrenci Velilerine Yönelik Eğitim Parlak Hayat psikolojik danışmanlık merkezimiz tarafından Başakşehir’de …

ŞİZOFRENİ İLE YAŞAMAK

Şizofreniye ilişkin toplumda yanlış fikirler ve önyargılar çok fazla. Şizofreni tanısı alan bireyler; tehlikeli, …

TERAPİYE GİTMEYİ ENGELLEYEN İÇSEL DİNAMİKLER VE YÜZLEŞMEMEK İÇİN KULLANILAN SAVUNMA MEKANİZMALARI

Toplum olarak doktora gitme konusunda istekli olduğumuz söylenemez. ‘Zamanla geçer, biraz daha bekleyeyim geçmez ise …