Uzm. Psikolog Kübra ERİŞ

KLİNİK PSİKOLOG

İstanbul Arel üniversitesi Psikoloji bölümünde burslu ve onur öğrencisi olarak lisans eğitimini tamamlayan Uzm.Klinik Psikolog Kübra Eriş, Aynı üniversitenin klinik psikoloji bölümünde Master eğitimini”Otomatik düşüncelerin obsesif kompulsif belirtiler ve depresyon üzerindeki aracı değişken rolü” konulu tezini 2017 yılında başarıyla savunarak tamamlamıştır. İleri derecede İngilizce yeterliliğine sahip olup, araştırmalarını yabancı kaynaklardan da yürütmektedir.

Uzm.Klinik Psikolog KÜBRA ERİŞ lisans eğitiminin ardından MEB’e bağlı Özel Umutlar Sönmesin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde engelli bireyler ve aileleri ile çalışmış,özel danışmanlık merkezlerinde part time görev almış olup, 2014 Ağustos ayından bu yana Arel koleji Anaokulunda Rehber psikolojik danışman ve psikolog olarak görev almıştır.Çocuklarla çeşitli test ve envanterler ile çalışmış, ebeveynlere bireysel görüşmeler ile
geribildirim vermiş ve aile seminerleri düzenlemiştir.Kurumda aylık dergiler için çeşitli konularda bilgilendirici yazılar da düzenlemiştir.2018 yılı itibariyle rehberlik görevini bırakıp, çeşitli merkezlerde görev almış olup, 2019 ağustos ayı itibariyle Parlak Hayat danışmanlık merkezi ve Rubi tıp merkezinde ebeveyn ve çocuklarla çalışmalarını sürdürmektedir.Pek çok yerli yabancı konferans ve dinletilere katılmakta olup,aldığı süpervizyonlarla alanındaki yetkinliğini arttırmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

EĞİTİM 


Yüksek Lisans :İstanbul Arel Üni Klinik Psikoloji Mart 2014-Mart 2017
Lisans Eğitimi:İstanbul Arel Üni.Edebiyat Fakültesi /Psikoloji Eylül 2008-Haziran 2013
Lise Eğitimi:Çemberlitaş Anadolu lisesi 2004-2008

ÖDÜLLER/KAZANILAN BELGELER 

İstanbul Arel Üniversitesi Burslu Eğitim
2008-2009 Common European Language Framework level 3 ındependent Englısh User
2009-2010 Onur Öğrencisi
2010-2011 Onur Öğrencisi
2013 Yüksek Onur Öğrencisi

STAJ DENEYİMLERİ 

Pedamed Çocuk ve Aile Akademisi Klinik Staj Ocak 2015
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nevroz Birimi 2013
Çocuk ve Aile Gelişim ve Eğitim Derneği 2012
Umut Anaokulu 2012 Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi 2012
Umutlar Sönmesin Rehabilitasyon Merkezi 2011

İŞ DENEYİMLERİ


Rubi tıp Merkezi Ağustos 2019(Devam ediyor)
Parlak Hayat Danışmanlık Merkezi (Devam ediyor)
Bien terapi ve Danışmanlık merkezi
Çocuk Terapisi Merkezi
Arel Koleji Anaokulu Psikolog Ağustos 2014- 2018)
Ataşehir Kare Anaokulu (Ebeveyn eğitimi).
Psikoloji Merkezi Koşuyolu Yrd.Doç.Dr Elif Güneri
Gizem Seber Beslenme ve Danışmanlık merkezi
Elika Danışmanlık(2016)
Esser Danışmanlık –Dört mevsim danışmanlık merkezi Parttime Testör /Terapist 2013-2016
MEB .Umutlar Sönmesin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 2013

TERAPİ EĞİTİMLERİ

Rational Emotive Theraphy Kasım 2016 Teorik Eğitim Yrd.Doç.Dr Murat ARTIRAN:Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Temel Esasları (REBT & CBT Essentials)

Okul Çağı Çocukları Icin Etkililiği Kanıtlanmış – Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (REBT) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) Yöntemleri (Effective REBT & CBT Strategies for Working with School-Age Children) RDDT ve BDT Terapi Tedavileri ile Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozuklukları – (Anxiety Disorders: ADDT & BDT İnterventions for Children) –Karşıt Gelme Karşıt Olma ve Davranım Bozukluklarında RDDT ve BDT Yaklaşımları(REBT & CBT Interventions for Oppositional Disorder and Conduct Disorder) –Çocuk ve Ergenlerde Depresyon – RDDT ve BDT Uygulamaları (Depression and REBT & CBT İnterventions) –

Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozukluklarına RDDT & BDT Yaklaşımları
(REBT & CBT interventions for Eating Disorders) –Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde RDDT ve BDT Uygulamaları
(REBT & CBT Interventions in ADHD) –Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi 2 Seans Demonstrasyonu (Demonstration of REBT
sessions).

Dr.Selen Ayas Çözüm Odaklı Terapi 2013
Oyun Terapisi 12.01.2013-13.01.2013 18 saat
MOXO Dikkat testi Dr.Ferda korkmaz 

Dr.Alp Karaosmanoğlu’nun gerçekleştirdiği “yetişkin formunu 3 modüle katılarak tamamlamış ve sertifikasını almış bulunmakta, bu yöntemleri terapilerinde kullanmakta ve çocuk form” şema terapi eğitimini almayı halen sürdürmektedir.

ŞEMA TERAPİ


 Bilişsel Terapi’den Şema Terapi’ye değişim
 Şema Terapi’nin Tanımı
 Standart Bilişsel Terapi modelinden farkı
 Şema Teorisi
ŞEMALAR
 Şemaların Kazanılması
 Şemaların Özellikleri
 5 Şema Alanı ve 18 Şema
BAŞA ÇIKMA TEPKİLERİ
 Başa Çıkma Tanımı
 Başa Çıkma Tepkileri:Teslim,Kaçınma ve Aşırı Telafi
ŞEMA MODLARI
 Şema Modu Tanımı
Çocuk Modları,Uyum Bozucu Ebeveyn Modları,Uyum Bozucu Baş Etme Modları,
 Sağlıklı Erişkin Modu
 Kişilik Bozukluklarında Şema Modları: Narsistik ve Borderline Kişilik Bozukluğu
ŞEMA TERAPİSİ UYGULAMALARINA GİRİŞ
Şema Terapi Teknikleri
Bilişsel Teknikler
 Şema günlükleri
 Başa çıkma kartları
 Kar-zarar analizi
 Kanıt-karşı kanıt analizi
Yaşantısal Teknikler 1 (Görselleme Çalışması)
 Görselleme & Görsellemenin Yeniden Senaryolandırılması

 Şemaları Erken Çocukluk Yaşantısıyla Bağdaştırmak
 Çocuk modları, özellikle incinmiş ve kızgın çocuk modları ile yeniden ebeveynlik
Yaşantısal Teknikler 2 (Çift Sandalye&Canlandırma)
 Şemalar ve modlarla çift sandalye
 Uyum bozucu başa çıkma modlarıyla yüzleştirmek
 Canlandırmalar
Terapi İlişkisinin Şema Terapi odaklı kullanımı
 Yeniden Ebeveynlik
 Empatik Yüzleştirme
 Sınır Koymak
 Terapist Şemaları: Bazı danışanlar karşısında şemaları aktifleşenterapistlerin tedavi
sürecinde karşılaştıkları engellerle çalışmak
 “Kendini açma”nın uygun şekilde kullanımı
Ev ödevi çalışmaları ve davranışsal değişim
DETAYLI ŞEMA STRATEJİLERİ
Sevgi Alanı
 Duygusal Yoksunluk Şeması için stratejiler
 Sosyal İzolasyon
 Duyguları Bastırma
 Kusurluluk
Saygı Alanı
 Başarısızlık
 Boyun Eğicilik
 Bağımlılık
 İç içelik
Güven Alanı
 Dayanıksızlık
 Karamsarlık
 Kuşkuculuk
 Terkedilme
 Cezalandırıcılık
 Fedakarlık

Sınır Alanı
 Yüksek Standartlar
 Onay Arayıcılık
 Haklılık
 Yetersiz Özdenetim
 Borderline ve Narsistik Kalıpları Tanıma
 Mod Modelini Öğrenmek
 Mod Tekniklerinin Kişilik Bozukluklarında Uygulanması
 Mod Ölçeğinin Tedavide Kullanımı
 Yaşantısal, Bilişsel, Davranışsal Yöntemlerin Kullanımı
 Terapi İlişkisinin Tedavide Kullanımı
 Terapide Sınırları Yönetmek
 İntihar Girişimlerini Yönetmek
 Yakınlaşma ve Bireyselleşme Becerilerini Geliştirmek
 Terapist Şemalarının Yönetimi
 Borderline ve Narsistik İlişkileri Tanımak
 Empatik Yüzleştirme Tekniğinin Kullanımı
 Öfke Ataklarını Yönetmek yöntemleriyle çalışmalarını sürdürmektedir.

SÜPERVİZYONLAR


Rational Emotional Theraphy Yrd.Doç.Dr Murat Artıran).2017
Dr.Pınar Arslantürk Psikanalitik Yönelimli Ekim 2015-Ocak 2016
Yrd.Doç.Dr Çiğdem KOŞE Demiray BDT Yönelimli Mart 2015-Mayıs 2015 9 Seans
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Doç.Dr Erdinç Öztürk İleri psikopatoloji(2014)

ÇALIŞMA ALANLARI

4-6 yaş
*Kaygı Bozukluğu, Ruhsal Değerlendirme ve Tarama
*Boşanma süreci danışmanlık
* Oyun Terapisi
*Akademik Gelişim Değerlendirme , Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Müdahale
*Okul Olgunluğu
*Ebeveyn Eğitimleri
18 Yaş ve Üzeri Yetişkin
Akılcı Duygusal Yaklaşım ve BDT Temelli:
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Depresyon
Özgüven gelişimi – Bireysel danışmanlık
Kişilik bozuklukları
Şema Terapi ve Kişilik bozuklukları yaklaşımı

SEMİNER /SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

SAC (SEV Amerikan Koleji) 19.Rehberlik Sempozyum Bilgi Üniversitesi 2.Anadolu Travma Çalışma Günleri Ekim 2016 Rorschach Derneği Psikoz Sorunsalı Tevfika Tunaboylu İkiz 2014-2015
ODTÜ Bilişsel Sinirbilim ve Nöropsikoloji Kongresi 2013
TPD(Türk Psikologlar Derneği) Boğaziçi Psikoloji Kongresi 2012
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi Hasta ve Hastalık 2011
Ulusal kongreler: 17.Psikoloji Kongresi Mersin 2010

 

ALMIŞ OLDUĞU UYGULAYICI / KATILIM SERTİFİKALARI

18/03/17 Psikanalitik bakış açısıyla belirti Dr. Pınar Arslantürk
Psikanalizde belirti
Yrd. Doç. Dr. Ceylin Özcan Ketlenme, belirti ve kaygının güncel okuması 15/04/17

Beden imgesinin oluşumu ve patolojileri – I Yrd. Doç. Dr. Ceylin Özcan Beden imgesinin
oluşumu Dr. Pınar Arslantürk Beden imgesi patolojileri ve psikozlar 20/05/17
Beden imgesinin oluşumu ve patolojileri – II Dr. Pınar Arslantürk Kadınsı ve estetik Yrd.Doç. Dr. Ceylin Özcan
Histeri ve psikosomatik 17/06/17 Belirti, kültür ve postmodernizm Yrd. Doç. Dr. Ceylin Özcan Günümüz söyleminde şiddet ve sapkınlık Dr. Pınar Arslantürk Çift ilişkilerinde şiddet, aldatma ve partner seçimi
Travmaya Maruz Kalan Çocuklara Müdahale Eğitimi Yrd.Doç.Dr Nalan Linda Fraim 15-16 Aralık 2012 16 saat
Standford Bınet 01.12.2012-01.02.2013 30 Saat
Psikoloji eğitimleri ve Terapiler Derneği Dr.Selen Ayas 01.10.2012-01.01.2013 Ankara Gelişim Tarama Envanteri 20 saat
MMPI Kişilik Değerlendirme Envanteri 01.02.2013-01.04.2013 20 saat
Denver II Gelişim Testi 01.01.2013-01.03.2013.

ÇALIŞMALAR

Otomatik düşünceler ve İrrasyonel İnanışların Depresyon ve Anksiyete Üzerindeki Etkisi
(Yükseklisans Tez) Yrd.Doç.Dr Murat Artıran Doç.Dr .Ömer Faruk ŞİMŞEK
İleri Araştırma Teknikleri Yüksek Lisans Ders Kapsamında(Uyum sorunu Yaşayan ve
Yaşamayan Çiftlerin Çocuklarının Depresif Tutumlarının İncelenmesi).
Prof.Dr .Mehmet Engin Deniz Yıldız Teknik Üniversitesi .

VERMİŞ OLDUĞU SEMİNERLER

Umutlar Sönmesin Özel Eğitim Merkezi:

Özel Çocuklarımızı Tanıyalım 2013

Arel Koleji 2014-2017

Aile İçi iletişim

Çocukta Cinsel İstismar ve Cinsel Eğitim

Okul öncesi Çocukta Sorumluluk Bilincinin Gelişmesi

Çocukta Özgüven gelişimi

Öğretmenlere yönelik: Otizm/Dikkat Eksikliği ve Hiper Aktivite Eksikliği /Öğrenme
Güçlüğü ve kronik hastalıklarla başetme psikolojisi.

YAZILAR 2014-2017

“Anaokuluna Merhaba” – Arel koleji

“Kardeş kıskançlığı” – Eğitimde yansımalar 2015

“Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu” – Eğitimde yansımalar 2015

“Okul reddi” – Eğitimde yansımalar 2015

“Otizm spektrum ve teknoloji kullanım ilişkisi” – Eğitimde yansımalar 2015

“Aile içi iletişim ve Ebeveyn tutumları” – Okulumu seviyorum dergisi

“Okul Öncesi Çocukta Sorumluluk Bilinci” – Okulumu seviyorum dergisi

“Çocuk ve Disiplin” – Eğitimde yansımalar

“Eliminasyon bozuklukları” – Eğitimde yansımalar

“Öfke ve Çocuk” – Eğitimde yansımalar

“Boşanma ve Çocuk” – Eğitimde yansımalar

“Eşler Arası problemler ve Çocukta Depresyon” – Eğitimde yansımalar 2015

“Çocukta Ayrılık kaygısı” – Okulumu seviyorum dergisi

“Çocukta Davranım Bozuklukları”- Hürriyet Aile

“Mahremiyet “Psikomavi Dergisi 2017

Kendine Değer Verdiği Zannını Yaşayanlar

Hepimiz hayatımızda birden bire çok bencilce bir eylem içinde olan tanımadığımız dışarıdan bir insanla karşı …

Travmanın Beyne Ve Bedene Etkisi

Travma anında beynin sağ alt merkezinde büyük bir aktivasyon olur. Burası Limbik alan ya da duygusal beyindir.Yoğun …

Beyin Loblarının İşlevi

Beynin iki yarısının da farklı diller konuştuğunu biliyoruz.Sağ taraf; sezgisel, duygusal, görsel, mekansal ve dokunsal, …