Blog

Travmanın Beyin İşlevine Ve Farkındalığa Etkisi

Normal koşullarda insanlar beyinlerinin bir tarafının diğerinden üstün olduğunu söyleseler de beynin iki yarısı az çok uyumlu bir biçimde birlikte çalışır. Ancak bir kısmını, geçici olarak ya da bir bölümünün tamamen kapanması yeti yitimine yol açar.
Beynin sol lobunun etkisiz hale gelmesi, organize deneyimlerimizi mantıklı bir sıraya dizme ve değişen duygularımızı ve algılarımızı kelimelere dökme kapasitemiz üzerinde doğrudan etkilidir. Geçmişe dönüşler sırasında kararan Broca adındaki dil alanı da beynin sol tarafındadır. Sıralama olmadan neden ve sonuçları saptayamayız. Eylemlerimizin uzun vadeli etkilerini kavrayamayız ya da gelecek için uygun planlar yapamayız. Bazen çok üzülen insanlar akıllarını kaybettiklerini söylerler. Teknik anlamda ise yönetici işlevlerinde kayıp yaşamaktadırlar.
Travma yaşayan insanlar, geçmişteki bir olayı hatırladıklarında beyinlerinin sağ tarafı sanki travmatik olay, o anda oluyormuş gibi tepki verir. Beyinlerinin sol tarafı iyi çalışmadığı için geçmişi yeniden yaşadıklarını ya da canlandırdıklarının farkında olmayabilirler. Yalnızca korkmuş, öfkeli, kızgın, utanmış ya da doğmuş bir haldedirler.
Duygusal fırtına geçtikten sonra, suçlayacakları birini ya da bir şeyi aramaya başlarlar. Sana öyle davranmamın nedeni, senin 10 dakika geç kalman ya da senin patatesi yakman yüzünden ya da çünkü sen beni hiç dinlemiyorsun gibi… Elbette hepimiz zaman zaman bunu yaparız ancak sakinleştiğimizde hatamızı kabul ederiz. Travma bu tür farkındalığı engeller ve zaman içinde araştırmalar bunun nedenini gösterdi.

Kendine Değer Verdiği Zannını Yaşayanlar

Hepimiz hayatımızda birden bire çok bencilce bir eylem içinde olan tanımadığımız dışarıdan bir insanla karşı …

Travmanın Beyne Ve Bedene Etkisi

Travma anında beynin sağ alt merkezinde büyük bir aktivasyon olur. Burası Limbik alan ya da duygusal beyindir.Yoğun …

Beyin Loblarının İşlevi

Beynin iki yarısının da farklı diller konuştuğunu biliyoruz.Sağ taraf; sezgisel, duygusal, görsel, mekansal ve dokunsal, …