Etiket: <span>Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi kimlere uygulanır</span>

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Görsel algı; görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir. Görsel algı sadece iyi görme yeteneği değildir. Bir görsel uyaranın yorumu göz değil beyinde olmaktadır. Görsel algılama hemen her davranışımızda bulunmaktadır. Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler.

Görsel algılama problemleri; belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır. Küçük çocuklarda ise bu durum geometrik şekilleri yapamama, şekil- zemin karıştırma, nesneleri değiştirme ve yönlendirmedeki eksiklerle ortaya çıkar. Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir.

Frostig görsel algı testi de görsel algılamayı saptamaya yönelik dünyada da sıklıkla kullanılan bir performans testidir. 4-8 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Uygulanışı 35-40 dakika sürmektedir. Kalem kağıt testi olup görsel algıyı 5 algısal beceri üzerinden değerlendirir:

-El-Göz Koordinasyonu

-Şekil-Zemin Ayırımı

-Şekil Sabitliği (değişmezliği)

-Mekan-konum algısı (uzaydaki pozisyon)

-Mekan İlişkilerinin Algısı (uzay ilişkileri)

Çocukların görsel algılarını değerlendirmenin yanı sıra; çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını ölçen bir olgunluk testidir. Görsel algılama problemi genellikle 3-7 yaşlar arasında görülür. Her sınıfta bu alanda geri kalmış çocuklara rastlanmaktadır. Görsel algılama problemi olan çocukların, öğrenme objeleri ve bunların mekansal ilişkilerini algılama güçlükleri olacaktır. Görsel algı problemlerinin erken dönemde saptanması ve erken müdahale ile kalıcı problemlerin oluşmaması için mutlaka bir uzmana gösterilmeli destek alınmalıdır.

Narsistik Bir Annenin Kızından Mektup

Canım çok yanıyor. Dünden beri durup durup aklıma geldikçe ağlıyorum. Geçmişi düşünüyorum. Herşey yerine oturdukça …

Pandemi Sonrası Ofise Dönüş!

Uzun bir aradan sonra iş yerlerine yavaş yavaş dönüşün yapıldığı bir süreçle güne merhaba diyoruz. Zorlu ve …

Online Terapi/Online Psikolojik Danışmanlık

Online terapi-online psikolojik danışmanlık hizmeti nedir? Online terapi  yüzyüze yapılan bireysel, aile, çift vb  görüşmelerin …