Etiket: <span>ergenlik</span>

Ergenlikte Ebeveyn Ve Çocuk İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Çocukluk dönemi ile erişkinlik arasında kalan ara bir dönemdir ergenlik, bir dönemin sonlanmasının getirdiği hüzün bir yandan yaşanırken başka bir döneme ait bilinmezliklerin ve heyecanın iç içe geçtiği, karmaşık durumlar yoğun olarak yaşanması olağandır.Ergenlik döneminde konacak yasaklar ve tanınacak özgürlüklerin sınırını kesin çizgilerle tanımlamak gerekir fakat her genç ve ailesi için ortak sınırlar belirlemek her zaman mümkün olmayabilir ve Aynı aile içinde bile kardeşler arasında farklılıklar olmuştur ve olacaktır. Ailelerin yeterli düzeyde ilgisinin ve ergenlik değişimleri konusunda bilgisinin olmasının, gerekli iletişim kurabilmesinin çocukta oluşan öfke ve buna bağlı şiddet içeren davranışları azaltır. Ergenliğin ilk yıllarındaki kız ve erkek çocuklar ailelerinden anlayış, ilgi, hoşgörü, sevilme, değer verildiğini hissetme, gizli tutmak istedikleri konularına saygı, destek ve yardim almak istemektedirler. Her bir yaşamın biricik olduğu bilinciyle doğru zamanda doğru desteği alarak ilerlemeniz ve sağlık dileğiyle..

 

Ergenlik Süreci ve Öfke

Ergenlik, bireyin gelişim süreci içerisinde çocukluk döneminin bitişiyle başlayıp fizyolojik olarak erişkinliğe ulaşıncaya kadar geçen dönemdir (Koç 2004).
Ergenlik dönemi gelişmekte olan çocuk için yaşanılması zor bir evredir. Oldukça uzun ve dengeli bir davranış döneminden sonra çocuk, ansızın dengesiz ve düzensiz bir evre olan ergenlik dönemine geçer (Parman 1998; Yavuzer 1982 ).
Ergenlerde görülen bu değişken duygusal durumun nedeni, temel bir gereksinmenin karşılanamaması, yeterince doyum sağlanamamasına bağlı olabilir ve ergen, birtakım yollarla kendini ifade etmeye çalışır. Bu istek ve gereksinmeleri olumlu olarak karşılandığında ergen mutlu olur, yoksa endişelenir ve farklı duygusal tepkiler gösterir (Yavuzer 1982).
Her yaş grubunda olduğu gibi ergenlerin sergiledikleri önemli duygusal ifadelerden biri öfkedir ve öfkenin ifade edilme biçimi önemlidir. Eğer öfke uygun yollarla açığa çıkarılmazsa ya da ifade edilemezse ergende fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlara neden olabilir (Starner ve Peters 2004).

Kendine Değer Verdiği Zannını Yaşayanlar

Hepimiz hayatımızda birden bire çok bencilce bir eylem içinde olan tanımadığımız dışarıdan bir insanla karşı …

Travmanın Beyne Ve Bedene Etkisi

Travma anında beynin sağ alt merkezinde büyük bir aktivasyon olur. Burası Limbik alan ya da duygusal beyindir.Yoğun …

Beyin Loblarının İşlevi

Beynin iki yarısının da farklı diller konuştuğunu biliyoruz.Sağ taraf; sezgisel, duygusal, görsel, mekansal ve dokunsal, …