EMDR Terapisi

Emdr Terapisi, travmaları ve travmaların yarattığı olumsuz etkileri tedavi etmek için kullanılan bir terapi tekniğidir. Travmalar genelde halk arasında deprem, sel, trafik kazaları, ölüm vb. büyük ölçekli olaylar yaşandığı zaman ortaya çıkar sanılır fakat bir bireyin travmatize olması için çok küçük durumlar bile yeterli olabilmektedir. Örneğin küçük bir çocuğun arkadaşları çikolata yerken onları izlemeside travmatize bir durum olabilir. Travma anında sağ ve sol beyin arasındaki iletişim kesilir ve travma sağlıklı bir şekilde işlemeden şok etkisi yaratır. 

Emdr terapisi göz hareketleri ile birlikte iki beyin arasındaki bağlantıyı tekrardan işlemleyerek travmatik anının verdiği rahatsızlığı ortadan kaldırmayı amaçlar. Birçok terapi tekniğine oranla çok daha hızlı tedavi edici etkisi vardır.

Some great benefits of Virtual Data Rooms

Data rooms are impressive online software program intended for the secure sharing and storage area of files during numerous …

AirVPN Review

AirVPN can be described as provider which has a strong give attention to privacy and online freedom. They are a community-based …

The Best Antiviruses With VPN

When it comes to cybersecurity, antivirus software is essential but a VPN can also add an extra covering of security by encrypting …