Psikolog Eda Demirel

Psikolog Eda Demirel, lise öğrenimini Bahçelievler Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde tamamlamıştır. Ardından burs kazanarak İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Psikoloji eğitimi sırasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde çift anadal yapmıştır. Lisans eğitimi sırasında İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Nöroloji Anabilim Dalı, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Bakırköy Adliyesi’nde gönüllü ve zorunlu staj yapmıştır. Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Devlet Hastanesi ve Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde öğrenme güçlüğü, dikkat eksiliği ve hiperaktivite bozukluğu, fiziksel ve mental engelli çocuklar ve aileleriyle çalışmıştır. Şu anda işitme engelli bireylerle çalışmakla birlikte Parlak Hayat Danışmanlık Merkezinde danışan görmeye devam etmektedir.

 

Aldığı Eğitimler

Mesleki Rehberlik Envanterleri

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Holland Mesleki Tercih Envanteri

Mesleki Olgunluk Ölçeği

Mesleki Yönelim Envanteri

Mesleki Eğilim Belirleme Cetveli

Kendini Değerlendirme Envanteri

 

Psikolojik Testler

Durumluluk ve Sürekli Kaygı Envanteri Standardize

Mini Mental Test (Eğitimli ve Eğitimsizler için)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Gessel Gelişim Testi

Beier Cümle Tamamlama Envanteri

Bir İnsan Çiz Testi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Porteus Labirentleri Testi

Kent E-G-Y Envanteri

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Beck Depresyon Envanteri

Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği

Lawton ve Brody Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği

Tüm duygudaşlara mektup

Son zamanlarda hastalık sebebiyle evde durduğumuz en yakınlarımıza dahi sarılamadığımız bu günlere bakınca izolasyonun …

Anı Yaşamayı Desteklemek İçin Şimdi Ve Burada Egzersizi

Corona Virüsü (Covid-19) salgınından dolayı evden çalışmak durumundayız veya evde kalmak zorundayız. Evde kaldığımız …

COVİD-19 BİREY-TOPLUM ÜZERİNE ETKİSİ

Bugünkü yazımızda güncel durumlar ışığında yaşadığımız ya da yaşamıyor olsak da bilgi edinebileceğimiz …