Psikolog Eda Demirel

Psikolog Eda Demirel, lise öğrenimini Bahçelievler Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde tamamlamıştır. Ardından burs kazanarak İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Psikoloji eğitimi sırasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde çift anadal yapmıştır. Lisans eğitimi sırasında İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Nöroloji Anabilim Dalı, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Bakırköy Adliyesi’nde gönüllü ve zorunlu staj yapmıştır. Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Devlet Hastanesi ve Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde öğrenme güçlüğü, dikkat eksiliği ve hiperaktivite bozukluğu, fiziksel ve mental engelli çocuklar ve aileleriyle çalışmıştır. Şu anda işitme engelli bireylerle çalışmakla birlikte Parlak Hayat Danışmanlık Merkezinde danışan görmeye devam etmektedir.

 

Aldığı Eğitimler

Mesleki Rehberlik Envanterleri

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Holland Mesleki Tercih Envanteri

Mesleki Olgunluk Ölçeği

Mesleki Yönelim Envanteri

Mesleki Eğilim Belirleme Cetveli

Kendini Değerlendirme Envanteri

 

Psikolojik Testler

Durumluluk ve Sürekli Kaygı Envanteri Standardize

Mini Mental Test (Eğitimli ve Eğitimsizler için)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Gessel Gelişim Testi

Beier Cümle Tamamlama Envanteri

Bir İnsan Çiz Testi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

Porteus Labirentleri Testi

Kent E-G-Y Envanteri

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Beck Depresyon Envanteri

Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği

Lawton ve Brody Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği

ÇOCUKLARDA DİL ve KONUŞMA GELİŞİMİ

ÖZET  Dil ve konuşma problemi olan bireyler dünyada özür grupları içinde en yüksek orana sahip olan özür grubunu …

bağlanma stili

Bağlanma Stilinin İlişkilerimiz Üzerindeki Etkisi

Kendinize göre mutlu bir ilişki yaşamıyorsanız, yaşamınız boyunca doğru ilişkiyi bir türlü bulamamışsanız …

RASYONEL TERAPİ NEDİR?

Albert Ellis felsefesinden etkilenen bir terapi modeli olan “Rasyonel Terapi “yaşamdaki güçlükleri önlemek ,inanç …