Blog

Boşanmaya Sürükleyen İletişim Hataları

Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak, bir evliliğin devamında en kritik iki dönem tespit edilmiş: Birinci dönem, evliliğin ilk 7 yılı. Boşanmaların yaklaşık yarısı evlilğin ilk 7 yılında yaşanıyor.

İkinci kritik dönem ise, ilk çocuğun yaklaşık 14 yaşına geldiği, yani ergenlik dönemine girdiği dönem. Bu dönem, aynı zamanda evlilik doyumunun en düşük olduğu dönem.

İlk dönemde, yani evliliğin ilk 7 yılında yaşanan boşanmaların en önemli belirleyicisinin olumsuz etkileşim ve tesirin artması olduğu bulunmuş. Bu olumsuz etkileşimler arasında eleştirme, etiketleme, bağırma, azarlama, küsme, aşağılama, yargılama, saldırı-savunma vb. sayılabilir. Ayrıca, günlük bir olay üzerine tartışma esnasında, tartışmanın o anki konudan çıkarak, o olayın suçlusunu bulmaya doğru evrilmesi gibi bir tartışma uslübu olumsuzluğun artmasına yol açıyor.

Daha sonraki yıllardaki boşanmalarda ise eşler arasındaki pozitif etkileşim ve etkinin azalmasının önemli bir belirleyici olduğu tespit edilmiş. Azalan pozitif etkileşim örnekleri arasında görmezden gelme, yok sayma, kaçınma, şefkat ve anlayış göstermeme, duygu ve düşüncelerini paylaşmama sayılabilir.

Olumsuz etkileşimin olması ve gittikçe artması ve /veya olumlu etkileşimin azalması ve zamanla yok olması sağlıklı bir evlilik ve ilişki için tehdittir.

Güzel haber– bunları düzeltmenin ve ilişkileri güçlendirmenin yolları var. Ne kadar erken müdahale edilirse, ilişkiyi kurtarma ihtimali de o kadar artar.

Sevgi ve muhabbet dolu ilişkileriniz olması Dileğiyle…
Doç. Dr. Ümmühan Yeşil

Some great benefits of Virtual Data Rooms

Data rooms are impressive online software program intended for the secure sharing and storage area of files during numerous …

AirVPN Review

AirVPN can be described as provider which has a strong give attention to privacy and online freedom. They are a community-based …

The Best Antiviruses With VPN

When it comes to cybersecurity, antivirus software is essential but a VPN can also add an extra covering of security by encrypting …