Ay: <span>Kasım 2022</span>

Uyum Ya Da Hastalık

Uyum Ya Da Hastalık?

Tanısal model dört temel gerçeği gözden kaçırmaktadır:
Birbirimizi bozma kapasitemiz birbirimizi iyileştirme kapasitemize denk gelir. İlişkileri ve toplumu iyileştirmek refahımızı iyileştirmenin temelidir.
Dil, deneyimlerimizi aktararak kendimizi ve başkalarını değiştirme, bildiklerimizi tanımlama ve genel bir anlam bulma gücü vermektedir.
Nefes alma, hareket etme ve dokunma gibi bedenin ve beynin istemdışı olarak adlandırılan işlevlerini de içerecek şekilde kendi fizyolojimizi düzenleme yeteneğimiz vardır.
Çocukların ve yetişkinlerin kendini güvende hissedebileceği ve gelişebileceği ortamlar yaratmak için sosyal koşulları değiştirebiliriz.
İnsanlığın bu en temel yönlerini gözardı ettiğimizde travmadan iyileşme yollarını ve özlerinde olan kendilerini düzenleme yollarını engellemiş oluruz. Bireylerin iyileşme sürecinin katılımcısı olması yerine kendini hasta olarak adlandırması, acı çeken insanları toplumdan ayırır ve kendi benliklerinden uzaklaştırır.
(Beden kayıt tutar travmanın iyileşmesinde beyin, zihin ve beden/ Bessel A. Van Der Kolk)
Çok sevdiğim bu kitaptan aldığım altıntıdan da görüldüğü gibi insan için hormonları düzeltmek veya tanısal bir sıfat yapıştırmak anlamlandırma ve çözümleme ihtiyacını tek başına karşılayamamaktadır. Bütünsel bir yaklaşım İle insanı ele almak insana ve doğasına daha uygundur.
Kendimize daha bütünsel bakmak ve değerlendirmek dileğiyle…
Uzm. Klinik Psikolog Sümeyye Arslan

Kendine Değer Verdiği Zannını Yaşayanlar

Hepimiz hayatımızda birden bire çok bencilce bir eylem içinde olan tanımadığımız dışarıdan bir insanla karşı …

Travmanın Beyne Ve Bedene Etkisi

Travma anında beynin sağ alt merkezinde büyük bir aktivasyon olur. Burası Limbik alan ya da duygusal beyindir.Yoğun …

Beyin Loblarının İşlevi

Beynin iki yarısının da farklı diller konuştuğunu biliyoruz.Sağ taraf; sezgisel, duygusal, görsel, mekansal ve dokunsal, …